Contradictions as a law student

March 16, 2013. There are times like this when I’m hating law school, not merely because it’s finals season but because it’s compelling me to be ‘selfish’ with my studies and restrain myself. At times when I’m enraged, I want to leave my books.

Gusto kong kumilos, magsulat, mag-organisa, sumama sa mga protesta ng tao.Punyetang gobyerno at sistema to. Pinabayaang magutom mga biktima ng Pablo, pinabayaan ang mga Pilipino sa Sabah, pinagkakaitan ng edukasyon ang kabataan, pinagpa-privatize mga public hospitals, pinapabayang dambungin ng mga dayuhan ang mga natural resources ng bayan, at napakarami pa.

Tinutulak ang mamamayang kumapit sa patalim, pumatay at magpakamatay. Paulit-ulit nage-eleksyon, deka-dekadang pare-parehas na trapo ang nagpapatakbo, walang pagbabago. I refuse to allow my future children and their children to inherit this system!

Leave a Reply